kurumsal

Sürdürülebilirlik

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN CAMI ERGİTMEKTE HARCANAN ENERJİ İLE;

bir cam şişeyi geri dönüşüme göndererek bir televizyonun 1,5 saatte harcayacağı kadar enerji tasarruf etmiş oluruz.

  • Geri dönüşüm CO2 emisyonunun azaltılmasına yardımcı olur. Tasarruf edilen enerjinin yanı sıra her ergitilen 1000 ton camda, yaklaşık 314 ton daha az CO2 atmosfere salınır.
  • Geri dönüşüm tabiatı korur. Geri dönüşümlü cam kullanarak tonlarca hammadde kullanımı azaltılmış olur.
  • Geri dönüşüm atık depolama alanlarının azalmasına katkı sağlar. Çünkü geri dönüşüme gitmeyen her cam ambalaj atık depolama alanında hatırı sayılır bir yer kaplayacaktır.
  • Geri dönüşüm, toplum bilinicini arttırarak çevreyi daha cok koruyan tüketiciler haline gelmemizi sağlar.

DÜNYA GENELİNDE ORTALAMA BİR AİLENİN YILDA YAKLAŞIK 330 CAM ŞİŞE VE KAVANOZ KULLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜRSE CAM AMBALAJLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILABİLİR.