kurumsal

Güvenlik Politikalarımız

Fabrika sahası içerisinde bulunan; tüm çalışanlar, alt işverenler ve ziyaretçiler bu politikaya uymak zorundadır.

FİZİKSEL GÜVENLİK:

Çalışanlarımızın fiziksel güvenliğini; iş güvenliği ve sağlığı, ürün güvenliği ve çevre güvenliğini de göz önünde bulundurarak sağlamak için;

 • Fabrika alanına tüm giriş-çıkış noktaları

  Fabrika alanına tüm giriş-çıkış noktalarının fiziksel güvenliği sağlanacaktır. Hırsızlık ve yetkisiz girişlerin önlenmesi amacı ile gerekli kapı kontrolleri sağlanacaktır. Hassas bölge olarak nitelendirilen bölgelerin giriş çıkışları kontrollü olacaktır.

 • Eğitimler

  Herhangi bir şüpheli veya tehlikeli durumda çalışanların nasıl tepki gösterecekleri ve raporlayacakları konusunda düzenli eğitimler verilecektir

 • Koruma Planları

  Doğadan kaynaklanan afetler veya insan kaynaklı tehlikeler için koruma planları

 • Güvenlik Kontrolleri

  Güvenlik birimi fabrika sahasında düzenli güvenlik kontrolleri yaparak bunu kayıt altına alacaktır. Güvenlik biriminin vardiya çizelgeleri, vardiya değişimleri, devriye rotaları düzenli olarak oluşturulacaktır. Bu bilgiler hassas bilgi seviyesinde korunacaktır.

 • Aydınlatma

  Tüm fabrika alanında yeterli aydınlatma sağlanacaktır.

 • Otopark Alanı

  Otopark alanı izlenecek ve korunacaktır.

 • Yerel Güvenlik Güçleri

  Fabrika sahası içerisinde bulunan şüpheli paketler yerel güvenlik güçlerine anında bildirilecek ve pakete müdahale edilmeyecektir.

 • Paketlerin Kabulü, Kontrolü ve Dağıtımı

  Dışarıdan gelen paketlerin kabulü, kontrolü ve dağıtımı bu iş için ayrılmış bölgede yapılacaktır.

 • Müdür ve Yöneticiler

  Yerel ya da ulusal güvenlik birimlerinden gelen resmi uyarılar konusunda müdür ve yöneticiler bilgilendirilecektir.

 • Güvenlik Riskleri Tanımlanacak

  Yerel ya da ulusal güvenlik birimlerinden gelen resmi uyarılar konusunda müdür ve yöneticiler bilgilendirilecektir.

  Hammadde, malzeme, imalat, paketleme alanı ve ürün depolarında güvenlik riskleri tanımlanacak ve bu riskleri kontrol altına alınacaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ:

Faaliyetlerin yürütülmesinde oluşan bilgilerin güvenliğini sağlamak için;

 • Bilgi Teknolojileri Birimi

  Bilgi teknolojileri birimi, bilgilerin sağlıklı depolanması için etkin bir bilgi yönetimi uygulayacaktır.

 • Bilgilerin Saklanması

  Bilgilerin saklanmasında çevresel faktörlerden etkilenmeyecek fiziksel şartlar sağlanacaktır. (İklimlendirme, yangın söndürme, kesintisiz güç sağlanması)

 • Bilgilerin Korunması

  Bilgilerin depolandığı yerler, taşındığı kablo ve sistemler yetkisiz kişilerin müdahalesinden, herhangi bir hasardan ve enerji kesintisinden korunacaktır.

 • Gizlilik İçeren Bilgiler

  Teknik açıdan gizlilik içeren bilgiler yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olacaktır.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ:

Hammaddeden nihai mamule kadar tüm süreçlerde ürünlerin güvenliği açısından yeterli önlemleri almak için;

 • Güvenlik

  Üretim ve paketleme alanına yetkisiz girişler engellenecektir. Ziyaretçiler ancak rehber eşliğinde bu alanlara girebilecektir. Girişlerde ziyaretçilerin çanta, koli, kutu vs.

 • Üretim ve Paketleme

  Üretim ve paketleme alanına yetkisiz girişler engellenecektir. Ziyaretçiler ancak rehber eşliğinde bu alanlara girebilecektir. Girişlerde ziyaretçilerin çanta, koli, kutu vs.

 • Fotoğraf ve Video

  Üretim alanı ve paketleme alanında fotoğraf ve video çekilmeyecektir.

 • Uygunluk Kontrolü

  Yükleme araçlarında 7 nokta uygunluk kontrolü yapılacaktır.

 • Mühürler

  Mühürler Mühür Talimatına göre kullanılacaktır.