kurumsal

Değerlerimiz

İnsana ve Çevreye Saygı
100%
Dürüstlük ve Şeffaflık
100%
Güvenilirlik
100%
Çözüm Odaklılık
100%
İnovatif Yaklaşım ve Sürekli Gelişim
100%
Sürdürülebilirlik
100%
Değerlerimiz

HEDEFİMİZ

Gürallar Cam Ambalaj, cam ambalaj pazarında üstün kaliteli ürün ve hizmetler ile fark yaratmayı; uzun vadeli iş ortaklıkları ile hem ülke ekonomisine, hem cam üretim sektörüne, hem de iş ortaklarına katma değer sağlamayı en büyük hedef olarak benimsemektedir.

HEDEFLERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA;

TASARIMDAN SATIŞA

TASARIMDAN SATIŞA

Ürünlerin tasarımından satışına kadar her aşamada kaliteden taviz vermeden,

KALİTE

KALİTE

Kaliteyi iş ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve hissedarları ile birlikte yaratarak,

KAYNAK DEĞERLENDİRME

KAYNAK DEĞERLENDİRME

Kaynakları verimli ve etkin biçimde değerlendirerek,

REKABET

REKABET

Rekabet gücünü sürekli kılmak için cam üretim maliyetlerini kontrol ederek

MOTİVASYON

MOTİVASYON

İnsan kaynağının niteliklerini geliştirerek ve motivasyonuna önem vererek

TAKIM ÇALIŞMASI

TAKIM ÇALIŞMASI

Bilgi kullanımı ve paylaşımına önem vererek her kademedeki çalışanlarımızın ürün ve proseslerimizin sürekli iyileştirilmesine katılımını sağlayarak

KALKINDIRMA

KALKINDIRMA

Bulunduğu bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına, Çevresel ve Sosyal yapının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.