kurumsal

Değerlerimiz

Sözümüzde dururuz.
100%
Müşterilerimizi iş ortağımız, paydaşımız olarak görürüz.
100%
Kendimizi sürekli geliştiririz.
100%
Güven veririz.
100%
Çözüm odaklıyız.
100%
Çeviğiz; değişiklere hızlı adepte oluruz.
100%
Tasarım ve yaratma tutkumuzu taze tutarız.
100%
Değerlerimiz

VİZYONUMUZ

İç ve dış paydaşlarımızın sürekli memnuniyetini sağlamak ve verdiğimiz güvenle öncelikli olarak tercih edilmek.

MİSYONUMUZ

Sektörümüzde yenilikçi ve öncü çözümlerle yeni ufuklar açar; bu sayede yarattığımız başarılı sonuçlarla, iş ortaklarımızla kalıcı bağlar kurarız.

HEDEFİMİZ

GCA, cam ambalaj pazarında üstün kaliteli ürün ve hizmetler ile fark yaratmayı; uzun vadeli iş ortaklıkları ile hem ülke ekonomisine, hem cam üretim sektörüne, hem de iş ortaklarına katma değer sağlamayı en büyük hedef olarak benimsemektedir.

HEDEFLERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA;

TASARIMDAN SATIŞA

TASARIMDAN SATIŞA

Ürünlerin tasarımından satışına kadar her aşamada kaliteden taviz vermeden,

KALİTE

KALİTE

Kaliteyi iş ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve hissedarları ile birlikte yaratarak,

KAYNAK DEĞERLENDİRME

KAYNAK DEĞERLENDİRME

Kaynakları verimli ve etkin biçimde değerlendirerek,

REKABET

REKABET

Rekabet gücünü sürekli kılmak için cam üretim maliyetlerini kontrol ederek

MOTİVASYON

MOTİVASYON

İnsan kaynağının niteliklerini geliştirerek ve motivasyonuna önem vererek

TAKIM ÇALIŞMASI

TAKIM ÇALIŞMASI

Bilgi kullanımı ve paylaşımına önem vererek her kademedeki çalışanlarımızın ürün ve proseslerimizin sürekli iyileştirilmesine katılımını sağlayarak

KALKINDIRMA

KALKINDIRMA

Bulunduğu bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına, Çevresel ve Sosyal yapının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.