basın bültenleri

Koronavirüs Sürecinde Cam Ambalaj

Koronavirüs Sürecinde Cam Ambalaj

Koronavirüsün, diğer adıyla Covid-19’un tüm dünyadaki yıkıcı sonuçları birçok endüstriyi olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde ambalaj sektörünün gıda ve içecek sektörlerinde anahtar bir göreve sahip olduğu anlaşılmıştır.

 

Cam Ambalajın Temel Ürün Olarak Kabul Edilmesi

Covid-19’un pandemi olarak anılmasından bu yana tüketici davranışlarında değişiklikler meydana gelmiş; gıda, içecek ve ilaç kategorilerine olan bireysel talep hiç olmadığı kadar artmıştır. Ambalajlanmak için bekleyen hammaddeler, sevkiyatlarda gecikmeye sebep olabilmektedir; diğer bir deyiş ile bu durum, mevcut ambalajların tedarikçilerde zamanında ve yeteri miktarda olmaması tedarik zincirinde kesintilere neden olacak ve tüketicilerin ambalajlı ürünlere ulaşamaması anlamına gelecektir. Cam ambalajların tüketici nezdinde “güvenli ambalaj” olarak görülmesi, perakende noktalarında -bu süreç zarfında- fazlaca tercih edilmesi ve ilaç kategorisinde cam ambalajlara daha çok ihtiyaç duyulması sebebi ile bazı ülkelerde –ABD, İngiltere, İtalya vb.- cam ambalajlar temel ürün ve hizmet kapsamına girmiştir.

 

Temel Ürün

Bir tüketicinin yaşamını sağlıklı sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu fiziksel bir madde olarak tanımlanmaktadır. Koronavirüs kapsamında cam ambalaj ürünleri, yukarıda bahsedilen ülkelerde bu kapsam içerisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Kapsam içerisinde hâlihazırda olan ürünler; gıda, su, benzin ve ısıtma yakıtı ile barınak için evler inşa etmede kullanılabilecek konut yapı malzemeleri bulunmaktadır.