Kurumsal

Değerlerimiz

İnsana ve Çevreye Saygı
100%
Dürüstlük ve Şeffaflık
100%
Güvenilirlik
100%
Çözüm Odaklılık
100%
İnovatif Yaklaşım ve Sürekli Gelişim
100%
Sürdürülebilirlik
100%

HEDEFİMİZ


Gürallar Cam Ambalaj, cam ambalaj pazarında üstün kaliteli ürün ve hizmetler ile fark yaratmayı; uzun vadeli iş ortaklıkları ile hem ülke ekonomisine, hem cam üretim sektörüne, hem de iş ortaklarına katma değer sağlamayı en büyük hedef olarak benimsemektedir.

Hedeflerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda;

TASARIMDAN SATIŞA..
TASARIMDAN SATIŞA..
Ürünlerin tasarımından satışına kadar her aşamada kaliteden taviz vermeden,
KALİTE
KALİTE
Kaliteyi iş ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve hissedarları ile birlikte yaratarak,
KAYNAK DEĞERLENDİRME
KAYNAK DEĞERLENDİRME
Kaynakları verimli ve etkin biçimde değerlendirerek,
Rekabet
Rekabet
Rekabet gücünü sürekli kılmak için cam üretim maliyetlerini kontrol ederek
MOTİVASYON
MOTİVASYON
İnsan kaynağının niteliklerini geliştirerek ve motivasyonuna önem vererek
TAKIM ÇALIŞMASI
TAKIM ÇALIŞMASI
Bilgi kullanımı ve paylaşımına önem vererek her kademedeki çalışanlarımızın ürün ve proseslerimizin sürekli iyileştirilmesine katılımını sağlayarak
KALKINDIRMA
KALKINDIRMA
Bulunduğu bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına, Çevresel ve Sosyal yapının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
gurallar-cam-ambalaj-degerlerimiz-cam-kavanoz